Ekvipasjer
  • Vi ønsker alle ekvipasjer hjertelig velkommen!
  • Husk vannbøtte og eget fôr!
  • Husk beskrivelse av hesten til speaker.
  • Parkering på anviste plasser!
  • Premieutdeling på lørdag er umiddelbart etter hver klasse og uten hest.
  • Søndagen blir premieutdelingen umiddelbart etter hver klasse og med hest.